Minilager1 Trondheim foretar en prisjustering på våre utleiepriser fra 1. Januar 2022
Den perioden du allerede har leid vil ikke bli justert.
Til tross for dette kan vi likevel glede deg med at du fortsatt har det rimeligste tilbudet på minilager i Trondheim.